Χρώμα κιμωλίας History 1920

Διακοσμητική βαφή με βάση το νερό και την κιμωλία. Υψηλή κάλυψη εξαιρετικό άπλωμα και ευκολία στην εφαρμογή.